Kontakt


DM-MSB Sp. z o.o.

ul. Terespolska 4/97
03-813 Warszawa

tel.: 664 645 041
info@dm-msb.com
www.dm-msb.com

 

Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS
Nr KRS: 0000679124, REGON 260577293, NIP: 6572906213
Kapitał zakładowy: 400.000 złotych wpłacony w całości