Informacje ogólne

DM-MSB - Centrum moernizacji Śmigłowców. Naszym celem jest rozbudowaywanie kompetencji w zakresie remotoryzacji oraz modernizacji śmigłowców na rynek cywilny oraz wojskowy. Skupiamy się na modernizacji śmigłowców typu Mi-2, Mi-8.